Background images Background images Background images

นโยบายความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัย

ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินงานในสหภาพยุโรป Hermione ปฏิบัติตาม GDPR และมุ่งมั่นอย่างถึงที่สุดที่จะปกป้อง และเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการสรุปแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมขณะที่คุณใช้บริการ และเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เป็นการถ่ายทอดสิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการของเรา และได้ถูกรวบรวมอยู่ในนั้นผ่านการอ้างอิง มันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อตกลงผู้ใช้งานของ Winspark ดังนั้น เมื่อคุณเข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ Winspark นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อ:
ปฏิบัติตามหน้าที่ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลของเรา
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง และมีผลบังคับใช้ และ/หรือภายใต้หน่วยงานที่มีอำนาจ (หมายถึงหน่วยงานใด ๆ ที่มีเขตการปกครองของรัฐบาล ทางกฎหมาย หรือตามข้อบังคับใด ๆ เหนือเรา)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งรายงานอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ต้องสงสัย รวมถึงการฟอกเงิน หรือการฉ้อโกง

หากคุณไม่เห็นด้วย หรือไม่สะดวกที่จะมีส่วนร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถไม่ใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการจาก Winspark
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ฉบับใหม่ Winspark มุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงสิทธิ์ของลูกค้าดังต่อไปนี้:

การแจ้งเตือนการละเมิด
การละเมิดข้อมูลมีแนวโน้มในการส่งผลต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลใด ๆ ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งลูกค้าทุกคนภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

สิทธิเพื่อเข้าถึง

ลูกค้าของ Winspark มีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดำเนินการหรือไม่ ที่ไหน และเพื่อวัตถุประสงค์ใด สำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่ส่วนดังต่อนี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัว (ด้านล่าง):

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร?
เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
เราแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ใด
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการร้องขอ เราจะส่งสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมให้แก่ลูกค้า และเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การทำธุรกรรมขององค์กร

เราอาจแบ่งปันข้อมูล – เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล – ในกรณีการทำธุรกรรมขององค์กร (เช่น ขายส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา การควบรวมกิจการ การรวมบริษัท หรือการขายสินทรัพย์ หรือโอนย้ายในการดำเนินการดังกล่าว) ของบริษัท ในกรณีข้างต้น บริษัทที่เป็นผู้ซื้อกิจการ หรือผู้รับโอน จะถือว่ามีสิทธิ์ และมีภาระผูกพันตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

สิทธิเพื่อทำให้ถูกลืม
ลูกค้าของ Winspark มีสิทธิเพื่อร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา รวมถึงยุติการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัท หรือโดยบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้วยว่าสิทธิ์นี้กำหนดให้ บริษัท ต้องเปรียบเทียบสิทธิ์ของแต่ละบุคคลกับ “ประโยชน์สาธารณะในความพร้อมใช้งานของข้อมูล” เมื่อเกี่ยวกับคำร้องขอดังกล่าว

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล
ลูกค้าของ Winspark มีสิทธิเพื่อร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูลช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานข้อมูลนี้กับผู้ให้บริการรายอื่นได้เช่นกัน

ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราเก็บรวบรวมข้อมูลสองประเภทจากผู้ใช้งานของเรา:

  1. ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล – ข้อมูลประเภทแรกเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตน และไม่สามารถระบุตัวตนไปยังผู้ใช้งานได้ ซึ่งอาจมีเป็นการระบุ หรือรวบรวมผ่านการใช้บริการของเรา ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาทิ ที่อยู่ไอพี ISP และประเภทของระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ และวันที่ ตลอดจนเวลาที่เข้าถึงบริการของเรา เป็นต้น
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลประเภทที่สองเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เป็นรายบุคคล พูดอีกอย่างก็คือ เป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล หรือสามารถใช้ความพยายามในการระบุตัวบุคคลตามสมควร คุณจะได้รับการร้องขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้งานบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งาน

หากเรารวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ถูกรวมกันจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตราบใดที่ยังถูกรวมเข้าด้วยกัน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไร
เราเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดที่คุณได้ระบุไว้กับเราระหว่างขั้นตอนในการสร้างบัญชี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเรา หรือระบุไว้ด้วยความสมัครใจเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ หรือสื่อสารกับเรา ดังนั้น เพื่อการนำเสนอบริการที่ดีที่สุด และเมื่อลดความเสี่ยงของความไม่ยุติธรรม เราจะเก็บบันทึกของประวัติการเล่นเกม และประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณ เรายังคงเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในข้อมูลของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเอง เช่น การเปลี่ยนที่อยู่อีเมล และการลงทะเบียนช่องทางการชำระเงินใหม่ เป็นต้รน

คุกกี้
เราใช้งานคุกกี้ (ข้อมูลที่ถูกส่งออกไปจากเว็บไซต์ หรือถูกจัดเก็บในเบราว์เซอร์เว็บไซต์ของผู้ใช้งานขณะที่ผู้ใช้งานกำลังท่องเว็บไซต์นั้น) เพื่อติดตามการใช้งานของคุณใน Winspark ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และจะช่วยให้คุณสามารถลเข้าสู่ระบบ และเริ่มเล่นเกมได้ทันทีเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คุณสามารถลบคุกกี้ออกได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นี่ หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้ จะส่งผลให้คุณสมบัติบางอย่างทำงานได้ไม่เต็มที่ ดังนั้นประสบการณ์การออนไลน์ของคุณอาจเกิดความติดขัดจากสาเหตุดังกล่าว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าดูนโยบายคุกกี้ด้านล่างนี้

วิธีที่เราใช้งานข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
เราใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเปิดเผยไปยังบุคคลที่สามเมื่อมีความจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับวัตถุบางประการเท่านั้น ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงในกรณีนี้ เราต้องการให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องยินยอมทำการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เราใช้งานรายละเอียด และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้น เช่น เพื่อช่วยทำให้เราสามารถสื่อสาร และส่งการถอนเงินให้คุณได้ เราอาจติดต่อคุณผ่านทางอีเมลพร้อมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ การปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไข นโยบาย และเนื้อหาการส่งเสริมการขายต่าง ๆ
เราอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณได้ให้เรา เพื่อการติดตั้งบัญชี เพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่คุณ (เช่น การเรียกเก็บเงิน) เพื่อดูแล และบริการบัญชีของคุณ และเพื่อส่งการปรับปรุงเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว
เราจะไม่ส่งข้อมูลที่คุณไม่ได้ร้องขอ ซึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอทางการค้าของบุคคลที่สาม หรือโฆษณาใด ๆ

เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้ใด?
เราไม่ให้เช่า จำหน่าย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเปิดเผยไปยังผู้รับในกรณีที่มีความจำเป็นเพิ่มเติมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้น ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในบางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนตัวเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดที่ การตรวจสอบความถูกต้อง และการยืนยันตัว การประมวลผลการชำระเงิน การสื่อสารเนื้อหาการส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา และของหุ้นส่วน รวมถึงการจัดหาซอฟต์แวร์ เราจะส่งข้อมูลให้บริษัทเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นที่เหมาะสมเพื่อให้บริการเท่านั้น และพวกเขาจะถูกสั่งห้ามมิให้ใช้งานข้อมูลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เมื่อผู้ผู้รับเหมา หรือหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลที่สามเก็บรวบรวม และหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรากำหนดให้พวกเขาปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ รวมถึงปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้ หากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผล เพื่อ: (1.) บังคับใช้นโยบายต่าง ๆ ของเรา (รวมถึง ข้อตกลงของเรา) รวมไปถึง การสืบสวนในกรณีละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (2.) สืบสวน ตรวจจับ ปกป้อง และดำเนินการทางกฎหมาย หรือการกระทำผิดอื่น ๆ การฉ้อโกงที่ต้องสงสัย หรือปัญหาด้านความปลอดภัย (3.) สร้าง หรือใช้สิทธิของเราในการปกป้องตัวเองจากการเรียกร้องทางกฎหมาย (4.) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของตัวเรา ผู้ใช้งานของเรา ตัวคุณเอง หรือบุคคลที่สาม

การโอนย้ายข้อมูล
Winspark มีการรักษาความปลอดภัยด้วย SSL เมื่อข้อมูล (ส่วนบุคคล และไม่ใช่ส่วนบุคคลของคุณ) ของคุณถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณมายังเซิร์ฟเวอร์ของเรา เรายืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่เป็นความลับอื่น ๆ จะถูกโอนย้ายอย่างปลอดภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด ซึ่งเสริมด้วยเทคโนโลยีไฟร์วอลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันที่สุด

เนื่องจากเราดำเนินงานทั่วโลก จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป กฎหมายการคุ้มครองข้อมูล และกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศเหล่านี้อาจไม่ครอบคลุมเหมือนของสหภาพยุโรป ในกรณีเช่นนี้ เราจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่ใกล้เคียงกัน โปรดทราบว่า การใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา หมายถึงว่าคุณให้ความยินยอมเพื่อโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดทราบว่า เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของเรา เว้นเสียแต่ว่าคุณจะสั่งการให้เป็นอย่างอื่น
คุณสามารถเข้าดู และแก้ไขข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อด้วยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา สำหรับการคุ้มครองด้วยตนเอง คุณจะเป็นต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เรา ซึ่งประกอบด้วย บัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ บัตรเครดิตภายใต้ชื่อของคุณ ที่อยู่ อีเมลที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม เราอาจถูกกำหนดให้เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ที่มีข้อมูลของคุณต่อไป เพื่อธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย การกำกับดูแล ความสอดคล้อง และหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เราอาจแก้ไข เติมเต็ม หรือลบข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของเราเอง

การชนะ
เราเชื่อว่าความโชคดีของคุณ คือ การดำเนินธุรกิจของคุณได้ดีที่สุด ดังนั้นเราจะเก็บรักษาการชนะ และการถอนเงินของสมาชิกไว้เป็นความลับ และเป็นส่วนตัวอย่างที่สุด อย่างไรก็ตาม เราอาจเผยแพร่รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการชนะเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เช่น รางวัล (จำนวนที่ชนะ) ชื่อเกม ชื่อของผู้ชนะ และอักษรตัวแรกของนามสกุลของผู้ชนะ ประเทศ และเมืองของผู้ชนะ
โปรดทราบว่า ผู้ใช้งาน Winspark ผู้ซึ่งชนะรางวัล อาจได้รับการร้องขอให้มอบความยินยอมเพื่อการถ่ายภาพ ในกรณีดังกล่าวเราอาจใช้งาน และเผยแพร่รูปภาพของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์การส่งเสริมทางการตลาด และภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลการชนะของเราจะถูกจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ปลอดภัย

การประมวลผลการชำระเงิน
ขั้นตอนในการชำระเงินของเรามุ่งเน้นไปที่การเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และใช้งานได้ง่ายมากที่สุด ดังนั้นเราจึงมีการเสนอช่องทางการชำระเงินหลากหลายช่องทาง Winspark นำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายในการฝากเงิน และการถอนเงินที่รวดเร็ว ตัวเลือกทั้งหมดเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และมีความปลอดภัยสูง โปรดตรวจสอบนโยบายการฝากเงิน และการจ่ายเงินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ธุรกรรมจากบัตรเครดิต และบัตรเดบิตทั้งหมดได้รับการดำเนินการโดย Hermione Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายของไซปรัส
หากมีคำถามเพิ่มเติม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการของการชำระเงิน โปรดติดต่อศูนย์สนับสนุนลูกค้าของเราได้ทุกเมื่อ เรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ

การตลาด
บริษัทอาจมีการเสนอรายการส่งเสริมการขายพิเศษให้คุณเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่า รายการส่งเสริมการขายจะเริ่มที่เวลา 00:00 และสิ้นสุดที่ 23:59 UTC ในวันต่าง ๆ ที่ระบุ เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย อีกทางเลือกหนึ่ง สามารถเข้าดูข้อตกลง และเงื่อนไขได้ด้วยการคลิกที่รายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ
Winspark จะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อจริงของคุณ ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเนื้อหาทางการส่งเสริมการขายซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วน และบริษัทในเครือของ Winspark ซึ่งเราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ
คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้ในหลายวิธี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง (1.) อีเมล (2.) โทรศัพท์ (3.) เอสเอ็มเอส (4.) หน้าต่างเพิ่มเติมหรือป็อปอัปที่เปิดขึ้นภายในแพลตฟอร์มเกม
เราอาจแบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรทางการตลาดของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อเสนอทางการตลาดที่หลากหลายแก่คุณ ซึ่งเรา หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณ พันธมิตรทางการตลาดของเราอาจใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเทคนิคทางการตลาดที่แตกต่าง เช่น อีเมลโดยตรง ไปรษณีย์ เอสเอ็มเอส และโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
โปรดทราบ: ตามกฎหมายแล้วเราต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อส่งเนื้อหาทางการส่งเสริมการขาย และตลาดต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งพวกมันออกไป เรามีตัวเลือกสำหรับการออกจากร่วมรายการได้ทุกเมื่อ (ด้านล่าง)

การออกจากการร่วมรายการ
เรานำเสนอทางเลือกการลงทะเบียนเหล่านั้นด้วยตัวเลือกของ Winspark เพื่อออกจากการร่วมรายการในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ข้อเสนอ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน
หากคุณสนใจที่จะออกจากการร่วมรายการ โปรด ‘ไม่เลือก’ ในกล่องที่เกี่ยวข้องในช่วงกระบวนการลงทะเบียน หรือติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

  • เพื่อยกเลิกรับข่าวสารจากรายการอีเมลทางการตลาด โปรดส่งอีเมลไปยังทีมงานฝ่ายสนับสนุนของเรา ([email protected]) ด้วยอีเมลว่างเปล่าที่มีข้อความว่า “ลบออก” ในหัวข้ออีเมล หรือคลิกที่ปุ่ม ‘ยกเลิกรับข่าวสาร’ ในอีเมลทางการตลาดของเรา
  • เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ โปรดติดต่อบริการลูกค้า
  • เพื่อออกจากการร่วมรายการการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] พร้อมด้วยการระบุอุปกรณ์ของคุณ เมื่อได้รับการดำเนินการแล้ว ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามจะตัดการเชื่อมต่อการวิเคราะห์ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าว

ธุรกรรมขององค์กร
เราอาจแบ่งปันข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีของการทำธุรกรรมขององค์กร (เช่น การซื้อกิจการของเราบางส่วน การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ หรือการโอนในการดำเนินการดังกล่าว) ของบริษัท ในกรณีข้างต้น บริษัทที่ซื้อกิจการหรือผู้รับโอน จะถือว่ามีสิทธิ และหน้าที่ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้เยาว์
บริการของเราไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าดาวน์โหลด หรือแม้แต่ใช้งานบริการต่าง ๆ รวมถึงอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เนื่องจากเราสงวนสิทธิ์เพื่อเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ในกรณีดังกล่าว เราจะรับรู้ได้ว่าคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราจะละทิ้งข้อมูลดังกล่าวทันที
หากคุณมีเหตุผลที่เพียงพอที่เชื่อว่าผู้เยาว์ได้แบ่งปันข้อมูลใด ๆ กับเรา เราขอให้คุณติดต่อเราโดยเร็วที่สุดที่ [email protected]

การปรับปรุง และการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้งตามดุลพินิจของเราเอง และฉบับที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดจะถูกโพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเรา (ตามที่ได้แสดงไว้ในส่วน “แก้ไขล่าสุด”) เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในกรณีที่มีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางบริการของเรา หรือทางอีเมล
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เจ็ด (7) วันหลังจากประกาศดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่เช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงขนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ทั้งหมดนี้จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ “แก้ไขล่าสุด” ตามที่ได้ระบุไว้ และการที่คุณใช้บริการของเราต่อไปหลังจากวันที่แก้ไขล่าสุดจะถือเป็นการยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
การที่คุณยังคงการใช้งานบริการต่าง ๆ หลังจากการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณรับทราบ และยินยอมต่อการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงของการแก้ไขดังกล่าว

ตัวเลือกของผู้ใช้งาน และวิธีติดต่อกับเรา
คุณสามารถได้รับสำเนาของข้อมูลที่จัดเก็บโดยเราด้วยการติดต่อกับบริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า (1.) เราต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้ายี่สิบแปด (28) วัน เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวได้ และ (2.) การร้องขอใด ๆ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน $/€/£10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เมื่อคุณประสบกับปัญหาความยุ่งยาก เราก็มีศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์สนับสนุนของเรา (โปรดทราบว่าการโทรเข้า หรือโทรออกจากศูนย์บริการลูกค้าของเราจะได้รับการบันทึก สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และการรักษาความปลอดภัย)
นโยบายความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยนี้ได้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ความหมายของนโยบายระหว่างฉบับแปลต่าง ๆ กับฉบับภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน ให้ถือว่าความหมายของฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

นโยบายคุกกี้

Winspark ใช้งานคุกกี้เพื่อใหบริการที่ดีขึ้น และเฉพาะบุคคลได้มากขึ้นให้แก่ลูกค้า นโยบายคุกกี้จะอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร พวกมันจะถูกใช้งานอย่างไรบนเว็บไซต์ และวิธีการจัดการในการใช้งานพวกมัน
เมื่อคุณเยี่ยมชม หรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราที่ดำเนินการโดยเรา หรือเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรา (“บริการ”) เราจะใช้งาน (และอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งาน) เว็บบีคอน คุกกี้ พิกเซลแท็ก สคริปต์ แท็กต่าง ๆ API และ “เทคโนโลยีการติดตาม” อื่น ๆ เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้ทำให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับตัวคุณ อุปกรณ์ของคุณ และพฤติกรรมการออนไลน์ของคุณ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการนำทางของคุณบนเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในการให้บริการของเรา และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์เฉพาะบุคคล
นอกจากนี้เรายังใช้งานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานบริการของเรา การดำเนินการวิเคราะห์ ให้เนื้อหาซึ่งเหมาะสมกับความสนใจของคุณ และให้บริการเพื่อดูแลผู้ใช้งาน ผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่ ลูกค้า และพันธมิตรของเรา

คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีข้อมูลเล็ก ๆ จำนวนมาก ซึ่งถูกส่ง และจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง คุกกี้แต่ละชิ้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นกำเนิดตามลำดับการเยี่ยมชม หรือไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งยอมรับคุกกี้นั้น คุกกี้มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากมันอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งานได้
เมื่อมีความเคลื่อนไหว คุกกี้สามารถช่วยทำให้บริการของเราเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานได้มากขึ้น เช่น การจดจำการตั้งค่าภาษาที่ต้องการ

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์
เราใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ในหลายวิธี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่:  (a) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบไปยังบัญชี Winspark ของพวกเขา (b) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานเลือกการเข้าสู่ระบบตามต้องการได้ (c) เพื่อเฝ้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่วางบนเว็บไซต์ และ (4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อรักษาความปลอดภัยของความเป็นส่วนตัวทั่วไป
แม้ว่าปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้งานเพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้งาน แต่คุกกี้บางประเภทถูกใช้งานเพื่อให้การปฏิบัติการบนเว็บไซต์มีความราบรื่นขึ้น การใช้งานคุกกี้ของ Winspark บนเว็บไซต์ได้จัดอยู่ในหมวมหมู่ดังนี้:
การจัดการเซสชั่น – คุกกี้เหล่านี้เป็นการใช้งานเว็บไซต์ที่สำคัญโดยทั่วไปเนื่องจากคุกกี้เหล่านี้จัดการข้อมูลของเซสชัน และช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถสำรวจเว็บไซต์ได้
ฟังก์ชั่นการทำงาน – คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้เราจดจำการกำหนดค่าที่ผู้ใช้งานต้องการได้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ประเภทของการคัดแยก การตั้งค่าสื่อ พวกมันยังปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานอีกด้วย เช่น หยุดแสดงข้อความเดิมกับผู้ใช้งานเป็นครั้งที่สอง
ป้องกันการฉ้อโกง – คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลซึ่งช่วยให้เราหยุดการฉ้อโกงด้วยการใช้งานบนเว็บไซต์
การติดตาม – คุกกี้เหล่านี้ทำให้เราจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเรา
การวิเคราะห์ – คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เราจดจำ และนับจำนวนผู้ใช้งาน และเห็นว่าผู้ใช้งานเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ของเราอย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงวิธีที่เว็บไซต์ทำงาน เช่น ด้วยการทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานของเราสามารถพบสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แสดงโฆษณา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน และความสนใจของผู้ใช้งานได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา และข้อมูลต่าง ๆ

โปรดทราบว่า ในบางครั้ง Winspark อาจใช้บุคคลที่สามที่ถูกเลือกในการติดตาม/หรือวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ และการให้บริการของ Winspark ไปยังผู้ใช้งานเป็นครั้งคราว
ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม สิ่งสำคัญ ที่ควรต้องจดจำก็คือ เว็บไซต์เหล่านั้นจะมีคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองในการควบคุมข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจส่ง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง โปรดอ่านคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่าง ๆ ก่อนดำเนินการดังกล่าว

จัดการกับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้อย่างไร?
โปรดทราบว่า เราไม่ยอมรับ หรือตอบสนองต่อสัญญาณเบราว์เซอร์อัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการติดตาม เช่น คำร้องของ “ห้ามติดตาม” อย่างไรก็ตาม มีวิธีการหลายวิธีซึ่งคุณสามารถจัดการ และควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ โปรดอย่าลืมว่า การลบ หรือบล็อกคุกกี้อาจทำให้คุณลักษณะพิเศษบางอย่างของบริการไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ หรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการคุกกี้ผ่านเบราว์เซอร์เว็บไซต์ของคุณ
เบราว์เซอร์เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้แก่คุณ ซึ่งสามารถทำให้คุณเห็นว่าคุกกี้ใดถูกจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ อนุญาตให้คุณลบคุกกี้ย้อนหลังได้ (เป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล) และช่วยให้คุณสามารถบล็อก หรืออนุญาตคุกกี้ได้ในเชิงรุกสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด หรือเว็บไซต์ที่ถูกเลือกมาเฉพาะ (ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านทาง ‘การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว’ โดยเฉพาะกับเบราว์เซอร์ที่ถูกใช้งาน) นอกจากนี้ คุณสามารถปิดคุกกี้จากบุคคลที่สามได้ตามปกติที่การตั้งค่าแยกต่างหาก

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในหมวด “ความช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์เว็บไซต์ โปรดทราบว่าการตั้งค่าที่ทางเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์นำเสนอให้นั้นมักจะมีเพื่อใช้งานเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ Winspark ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น

ปรับปรุงล่าสุด 20 มกราคม พ.ศ. 2563

LOGIN JOIN
This site is registered on wpml.org as a development site.