Background images Background images Background images

Zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení

Jako operátor se sídlem na území EU funguje Hermione v souladu s GDPR a plně se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují naše postupy s ohledem na shromažďování, používání a zveřejňování důvěrných informací, které získáváme prostřednictvím vašeho používání našich služeb a webových stránek, a uvádí práva každého jednotlivce týkající se osobních údajů, jež schraňujeme.

Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí našich podmínek poskytování služeb, v nichž se na ně odvolává. Tvoří také nedílnou součást uživatelské smlouvy společnosti Winspark. Jakmile tedy vstoupíte na webové stránky Winspark nebo je použijete, automaticky souhlasíte s tím, abychom shromáždili, použili a zveřejnili vaše údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Informace o vás shromažďujeme k následujícím účelům:
Abychom dodrželi naše regulatorní povinnosti, závazky a odpovědnosti.
Abychom splnili právní požadavky nebo konali v souladu s právními procesy v rámci všech platných a relevantních zákonů a/nebo příslušných orgánů (tj. všech orgánů, které nad námi mají vládní, soudní nebo regulatorní pravomoc).
Pro účely hlášení potenciálního nebo podezřívaného zločinu, včetně praní špinavých peněz či podvodu.

Jestliže s některou částí těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte nebo se vám nelíbí, nedovoluje se vám webové stránky a služby Winspark používat.
V souladu s novým obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) se Winspark zavazuje k zohlednění následujících práv zákazníka:

Oznámení narušení
V případě, že je pravděpodobné, že budou následkem narušení ochrany údajů práva a svobody jedinců vystavena riziku, má Společnost povinnost o tom všechny zákazníky informovat během 72 hodin od chvíle, kdy se o takovém narušení dozvěděla.

Právo na přístup

Klienti Winspark mají právo vědět, zda se jejich osobní data zpracovávají nebo ne, kde a k jakým účelům. Pro podrobnější informace se zákazníci mohou podívat na následující sekce zásad ochrany osobních údajů (níže):

Typ informací, které shromažďujeme
Jak shromažďujeme informace?
Jak používáme informace, které shromáždíme
S kým tyto informace sdílíme
Uchovávání osobních informací

Na požádání poskytneme svým zákazníkům kopii shromážděných osobních údajů v elektronickém formátů.

Právo být zapomenut/a
Klienti Winspark mají právo požádat o vymazání jejich osobních údajů a o to, aby Společnost ani žádná třetí strana jejich údaje nadále nešířila. Je také třeba vzít v úvahu, že v případě takové žádosti toto právo vyžaduje, aby Společnost porovnala práva daného jedince s „veřejným zájmem na dostupnosti údajů“.

Přenosnost údajů
Zákazníci Winspark mají právo požádat o osobní údaje, které v minulosti poskytli. Přenosnost údajů zákazníkům umožňuje použít tyto údaje i u jiných operátorů.

Typ informací, které shromažďujeme
Od našich uživatelů shromažďujeme dva typy informací:

1. Neosobní informace — první typ informací jsou neidentifikované a neidentifikovatelné informace, které se uživatele týkají a které lze zpřístupnit či získat prostřednictvím vašeho používání našich služeb. Mezi neosobní informace o uživateli patří mimo jiné, IP adresa, ISP a typ operačního systému, internetový prohlížeč a data, někdy i časy, kdy uživatel využil naše služby.
2. Osobní informace — druhým typem informací jsou údaje, které lze přiřadit k jednotlivci, konkrétně informace, jež daného jedince identifikují nebo ho s vynaložením rozumného úsilí identifikovat mohou. Při používání našich služeb vás budeme žádat o poskytnutí osobních informací. Osobní informace uživatele zahrnují mimo jiné uživatelovo jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo kreditní karty a finanční informace.

Jestliže zkombinujeme osobní informace s neosobními informacemi, budeme s těmito informacemi kolektivně zacházet jako s osobními informacemi, a to po celou dobu, co v této kombinaci zůstanou.

Jak shromažďujeme informace
Shromažďujeme všechny informace, které nám poskytnete během procesu zakládání účtu, a vaše osobní informace zadané při registraci ke členství na našich webových stránkách nebo informace, jež jste uvedli při používání stránek / komunikaci s námi. Abychom dokázali nabízet nejlepší možné služby a minimalizovat jakékoli riziko nespravedlnosti, uchováváme si záznamy o vaší herní historii a o historii vašich finančních transakcí. Shromažďujeme rovněž informace o jistých změnách, které se na zákazníkově účtu provádí na přání zákazníka, jako jsou změny e-mailové adresy, registrace nového způsobu platby apod.

Soubory cookies
Cookies (část dat, kterou odesílá webová stránka a která se při prohlížení dané stránky ukládá v internetovém prohlížeči uživatele) používáme, abychom mohli sledovat, jak používáte Winspark, a mohli vám lépe poskytnout přizpůsobený uživatelský zážitek a umožnili vám přihlásit se a okamžitě začít hrát, jen co stránku navštívíte.
Cookies můžete kdykoli odstranit, budete-li postupovat dle pokynů v předvolbách svého zařízení. Více informací o souborech cookies najdete také zde. Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete cookies zakázat, je možné, že některé funkce našich služeb nebudou fungovat správně, což může znehodnotit váš online zážitek.
Pro více informací si prosím níže přečtěte naše zásady používání cookies.

Jak používáme informace, které shromáždíme
Osobní informace používáme a sdílíme způsoby popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Třetím stranám předáme údaje pouze do té míry, do jaké je to k příslušným účelům třeba, tak jak je to stanoveno v těchto zásadách. V takovém případě rovněž trváme na tom, aby příslušná třetí strana vyjádřila souhlas, že takové informace zpracuje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
Shromážděné osobní údaje a informace používáme pouze k zamýšleným účelům, např. abychom s vámi mohli komunikovat a posílat vám vaše výběry. Můžeme vás také kontaktovat e-mailem, abychom vám zaslali informace ohledně nových softwarových aktualizací, úprav ve všeobecných podmínkách či zásadách a propagační materiály.
Osobní informace, které jste nám poskytli, můžeme použít k založení vašeho účtu, abychom vám mohli poskytovat naše služby (včetně fakturací) a abychom mohli vést a spravovat váš účet a nabídnout vám propagační aktualizace, jako například produkty či služby.
Nebudeme vám posílat žádné nevyžádané informace ohledně žádných komerčních nabídek či reklam třetích stran.

S kým tyto informace sdílíme?
Vaše osobní informace nepůjčujeme, neprodáváme ani nesdílíme se třetími stranami jinak, než jak je to popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní informace se příjemcům předávají pouze do té míry, do jaké je to k danému účelu nezbytné, tak jak je to stanoveno v těchto zásadách.
Čas od času si můžeme najmout další společnosti, aby naším jménem vykonaly určité služby, mimo jiné například ověření a kontrolu totožnosti, zpracování platby, komunikaci propagačního materiálu, informace týkající se našich produktů a služeb nebo produktů a služeb našich partnerů a poskytování softwaru. Těmto společnostem sdělíme informace, které jsou nezbytně nutné k provedení dané služby, budou však mít zakázáno použít je k jakýmkoli jiným účelům. Vždy, když o vás některá z našich smluvních třetích stran shromažďuje osobní informace a/nebo k nim má přístup, požadujeme, aby dodržovali naše stanovené zásady ochrany osobních údajů a chránili důvěrnost vašich osobních informací.
O vaše osobní informace nebo jakékoli informace, které jste nám poskytli, se můžeme rovněž podělit, pokud jsme v dobré víře přesvědčení, že sdělení těchto informací pomůže nebo je zapotřebí k: (i) prosazení našich zásad (včetně naší dohody), jakož i vyšetřování jejich potenciálních porušení; (ii) vyšetření, zjištění, prevenci a zaujímání opatření proti protizákonným činnostem nebo jiným proviněním, podezření na podvod nebo problémy se zabezpečením; (iii) vymezení nebo uplatnění našich práv bránit se proti právním nárokům; (iv) prevenci újmy na právech, majetku nebo naší bezpečnosti, bezpečnosti našich uživatelů, vás či některé třetí strany.

Přenos informací
Winspark má zabezpečení SSL certifikátem. Při převádění vašich (osobních i neosobních) informací z vašeho počítače na náš server se ujišťujeme, že se vaše osobní informace a veškeré další citlivé údaje po internetu přenáší bezpečně a zůstávají naprosto důvěrné, pod dohledem nejnověji aktualizovaných firewallových technologií.

Jelikož svou činnost provozujeme globálně, může se stát, že bude nutné přenést vaše osobní informace do zemí mimo Evropskou unii. Ochrana údajů a další předpisy nemusí být tedy v těchto zemích tak komplexní jako v Evropské unii. V takových případech zaujmeme potřebná opatření, abychom zajistili, že se s vašimi osobními informacemi bude nakládat s podobným stupněm ochrany. Upozorňujeme, že používáním našich webových stránek a našich služeb dáváte souhlas k tomu, abychom vaše osobní informace odeslali do zemí mimo Evropskou unii.

Uchovávání osobních informací
Upozorňujeme, že nedáte-li nám žádné jiné pokyny, ponecháme si shromážděné informace po celou dobu, co je budeme potřebovat, abychom vám mohli poskytnout naše služby.
Své informace si můžete kdykoli prohlédnout a změnit, pokud kontaktujete zákaznickou podporu. V zájmu vaší vlastní ochrany vás budeme muset požádat o prokázání vaší totožnosti, a proto i o platný doklad totožnosti, kreditní kartu vedenou na vaše jméno, adresu, kontaktní e-mail a platné telefonní číslo.
Upozorňujeme však, že je možné, že si záznamy, v nichž se vyskytují vaše informace, budeme muset ponechat i poté, a to z legitimních obchodních, regulačních a/nebo právních důvodů a/nebo za účely splnění závazků. Dle vlastního uvážení můžeme rovněž kdykoli opravit, doplnit nebo odstranit neúplné nebo nepřesné informace.

Výhry
Dle našeho mínění je vaše štěstí čistě vaší osobní záležitostí. Všechny výhry a výběry našich členů tudíž považujeme za přísně důvěrné a soukromé. Některé údaje o výhrách, jako například cenu (vyhranou částku), název hry, křestní jméno výherce a první písmeno jeho příjmení a jeho/její zemi a místo bydliště, můžeme nicméně zveřejnit za účely propagace.
Upozorňujeme, že uživatele, kteří na Winspark něco vyhráli, můžeme přesto požádat, zda by se nechali vyfotografovat, a v takovém případě můžeme jejich fotografii zveřejnit a použít k propagačním účelům — ovšem pouze pokud dostaneme svolení.
Tak jako všechny ostatní informace, naše údaje o výhrách se taktéž ukládají do zabezpečeného operačního prostředí.

Zpracování platby
Náš platební systém klade důraz na příjemné a pohodlné použití, a proto nabízí uživatelům celou řadu způsobů platby. Winspark poskytuje širokou škálu možností, jak učinit vklad, a rychlé výplaty. Všechny varianty jsou uživatelsky přívětivé a vysoce zabezpečené. Pro více informací si prosím přečtěte naše zásady provádění vkladů a výplat.
Veškeré transakce učiněné prostřednictvím kreditní nebo debetní karty zpracovává Hermione Ltd. — společnost zaregistrovaná v rámci kyperského zákona.
Pokud máte další otázky nebo obavy ohledně zpracování plateb, neváhejte prosím a kdykoli kontaktujte naše centrum zákaznické podpory. Vždy vám rádi pomůžeme.

Marketing
Společnost může čas od času nabízet speciální promo akce. Upozorňujeme, že promo akce začínají vždy ve stanovené datum v 00:00 a končí v 23:59, pokud to není v podmínkách dané promo akce uvedeno jinak. Pro zobrazení podmínek a ustanovení každé promo akce vám bude stačit jediné kliknutí.
Winspark použije vaše osobní informace, jako jsou vaše jméno, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo atd., aby vám poskytla propagační materiály ohledně našich produktů a služeb včetně našich webových stránek a aplikací, které souvisí s obchodními partnery a affiliates společnosti Winspark, o nichž usoudíme, že by vás mohly zajímat.
O promo akcích vás můžeme informovat různými způsoby, mimo jiné (i) e-mailem, (ii) telefonicky, (iii) SMS zprávou, (iv) dodatečnými a vyskakovacími okny, která se mohou otevřít na herní platformě.
Osobní informace můžeme též sdílet a zveřejnit je našim marketingovým partnerům, aby vám mohli poskytnout různé marketingové nabídky, o nichž my nebo naši marketingoví partneři usoudíme, že by vás mohly zajímat. Naši marketingoví partneři mohou tyto osobní informace zpracovat různými marketingovými technikami, například přímým e-mailem, poštou, SMS zprávou a po telefonu.
Upozorňujeme, že předtím, než vám začneme takové propagační a marketingové materiály zasílat, máme ze zákona povinnost získat nejprve váš souhlas. Proto vám také nabízíme možnost kdykoli odmítnout (níže).

Odmítnutí
Při registraci účtu nabízíme všem, kdo se registrují na Winspark, možnost odmítnout zasílaní informací o budoucích událostech, nabídkách a promo akcích.
Jestliže si přejete odmítnout, „odškrtněte“ během registračního procesu příslušné políčko nebo nás kontaktujte a požádejte o pomoc.
Chcete-li se odhlásit z našeho marketingového mailing listu, zašlete prosím našemu týmu podpory ([email protected]) prázdný e-mail a jako předmět uveďte slovo „remove“ NEBO klikněte na tlačítko „odhlásit z odběru“ v našich marketingových e-mailech.
– Chcete-li kdykoli aktualizovat svá marketingová nastavení, kontaktujte zákaznický servis.
– Nechcete-li se účastnit analýz třetí strany, pošlete e-mail na [email protected] a uveďte identifikátor vašeho zařízení. Jakmile váš požadavek zpracujeme, náš poskytovatel analýz třetí strany na vašem zařízení přestane provádět jakékoli analýzy.

Korporátní transakce
Informace — včetně osobních informací — můžeme sdílet v případě korporátní transakce (např. prodeje značné části našeho podniku, fúze, konsolidace nebo prodeje aktiva či přenosu v jeho provozu) Společnosti. Jestliže dojde k výše popsané události, přebírá všechna práva a povinnosti uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nabývající společnost nebo společnost, která je nabyla převodem.

Nezletilí
Naše služby nejsou určeny uživatelům mladším 18 let. Jestliže je vám méně než 18, neměli byste si stahovat či používat žádné námi nabízené služby ani nám poskytovat jakékoli osobní informace. Jelikož si vyhrazujeme právo získat přístup ke všem osobním informacím, jež shromažďujeme, a ověřit si je, zjistíme-li že vám nebylo 18, okamžitě se těchto informací zbavíme.
Jestliže z jakéhokoli důvodu věříte, že nám své informace sdělil někdo nezletilý, vyzýváme vás, abyste nás co nejdříve kontaktovali na [email protected]

Aktualizace či úpravy zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme dle vlastního uvážení postupem času upravit, přičemž bude na našich webových stránkách vždy zveřejněna nejaktuálnější verze (jak lze vidět v sekci „naposledy upraveno“). Radíme vám, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. V případě zásadních změn vás upozorníme prostřednictvím našich služeb nebo e-mailem.
Takové zásadní změny nabudou účinnosti sedm (7) dní od chvíle, kdy jsme vás na ně upozornili některou z výše zmíněných metod. Všechny ostatní změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají platnosti datem označeným jako „naposledy upraveno“. Budete-li pokračovat v používání našich služeb i po datu posledních úprav, vyjádříte tím souhlas se změnami a s tím, že jste jimi nyní vázáni.
Pokud budete služby používat i poté, co jsme vás o takových změnách informovali na našich webových stránkách, potvrzujete tím, že jste si těchto úprav v zásadách ochrany osobních údajů vědomi a souhlasíte, že jste vázáni jejich podmínkami.

Volba zákazníka a jak nás kontaktovat
Kopii informací, které o vás vedeme, můžete získat, budete-li kontaktovat zákaznické služby. Nicméně vás upozorňujeme, že (i) od vás vyžadujeme osmadvacetidenní (28denní) lhůtu, během níž můžeme vaší žádosti vyhovět, a (ii) každá taková žádost podléhá poplatku 10 $/€/£ na vyrovnání našich administrativních nákladů.
V případě, že narazíte na jakékoli potíže, zavedli jsme profesionální centrum zákaznické podpory, které je připraveno vám pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neváhejte prosím a kontaktujte naše centrum podpory. (Upozorňujeme, že příchozí i odchozí hovory zákaznického servisu se nahrávají pro školící a bezpečností účely.)
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sepsány v angličtině. V případě, že se mezi některou přeloženou verzí těchto zásad a původní anglickou verzí vyskytnou jakékoli významové nesrovnalosti, bude rozhodující verze v anglickém jazyce.

Zásady používání cookies

Platforma Winspark používá soubory cookies, aby svým uživatelům poskytla lepší a lépe osobně přizpůsobené služby. Tyto zásady používání cookies vysvětlují, co jsou to cookies, jak je na našich webových stránkách používáme, a jak lze jejich používání spravovat.
Když navštívíte nebo si zobrazíte naše webové stránky či aplikace, které poskytujeme, nebo když manipulujete či interagujete s naším obsahem („službami“), používáme (a dovolujeme třetím stranám, aby používaly) webové signály, cookies, pixelové tagy, skripty, tagy, API a další „sledovací technologie“. Tyto sledovací technologie nám umožňují o vás, vašem zařízení a vaší činnosti na internetu, automaticky shromažďovat informace, abychom mohli zdokonalovat výkonnost našich služeb a individuálně přizpůsobit zážitek, jaký si z nich odnesete.
Tyto informace rovněž používáme ke sběru statistik o používání našich služeb, k provádění analýz, poskytování obsahu, který je přizpůsobený vašim zájmům, a zprostředkování služeb našim uživatelům, inzerentům, vydavatelům, zákazníkům a partnerům.

Co je to cookie?
Cookies jsou malé textové soubory, jež obsahují malé množství informací, které se odešlou a uloží na vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení, na němž si stránku zobrazujete. Každý soubor cookie se následně při každé další návštěvě původní webové stránky nebo jiné stránky, která cookie rozpozná, odesílá zpět. Cookies jsou užitečné zejména proto, že webové stránce umožňují rozpoznat uživatelovo zařízení.
Aktivní cookie nám pomáhá nabízet služby, které jsou uživatelsky přívětivější, například tím, že si zapamatuje vaše jazykové předvolby a nastavení.

Použití cookies na našich webových stránkách
Cookies používáme na svých webových stránkách několika způsoby. Ty mimo jiné zahrnují následující: (a) abychom uživatelům umožnili přihlásit se na jejich účet Winspark; (b) abychom uživatelům umožnili zvolit si přihlašovací nastavení; (c) ke sledování a sběru informací o transakcích zadaných na webových stránkách; a (4) z důvodů prevence proti podvodům a obecně k zabezpečení soukromí.
Přestože cookies se zpravidla používají ke zlepšení a zdokonalení uživatelského zážitku, některé cookies hrají zásadní roli při hladkém provozu webových stránek. Účely, k nimž Winspark cookies používá, lze tedy zařadit do následujících kategorií:
Správa relace — tyto cookies jsou zásadní při obecném používání stránky, jelikož obsahují informace o relaci a umožňují uživatelům se na stránkách pohybovat.
Funkčnost — tyto cookies ukládají informace, jež nám dovolují zapamatovat si uživatelovy předvolby, např. preferovaný jazyk, typy třídění, nastavení médií. Používají se také ke zdokonalení uživatelského zážitku, třeba proto, že zabraňují tomu, aby se uživateli dvakrát zobrazila stejná zpráva.
Prevence podvodů — tyto cookies ukládají informace, které nám pomáhají zastavit podvodné zneužívání webových stránek.
Sledování — tyto cookies nám umožňují ukládat informace o tom, jak se uživatelé na naši webovou stránku dostali, což slouží účelům týkajícím se našich affiliates.
Analýza — tyto cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet uživatelů a zjistit, jak se po našich webových stránkách pohybují. To nám pomáhá vylepšit způsob, jakým stránky fungují, například tak, že zařídíme, aby uživatelé snadno našli vše, co hledají, zobrazíme reklamy a informace, které jsou pro každého uživatele a jeho zájmy vhodnější, a budeme sledovat, jaký mají takové reklamy a informace efekt.

Upozorňujeme, že Winspark může příležitostně používat pečlivě vybrané sledovací a/nebo analytické cookies třetí strany, aby mohli zdokonalit své webové stránky a služby, které uživatelům Winspark nabízí.
Pokud jsou na webových stránkách uvedeny odkazy na webové stránky třetí strany, je důležité mít na paměti, že tyto webové stránky budou mít své vlastní cookies a zásady ochrany osobních údajů, které budou platit pro všechny informace, jež na nich zadáte. Jestliže se rozhodnete použít některé z odkazovaných webových stránek třetí strany, přečtěte si prosím nejdřív jejich zásady ochrany osobních údajů a používání cookies.

Jak spravovat nastavení cookies?
Upozorňujeme, že neuznáváme a nereagujeme na automatizované signály prohlížeče ohledně sledovacích technologií včetně požadavků „nesledovat“. Existuje však několik způsobů, jakými můžete spravovat a kontrolovat svá nastavení cookies. Pamatujte prosím, že smazání nebo zablokování cookies může mít za následek, že některé funkce služeb nemusí fungovat, tak účinně nebo tak dobře, jak mají.

Spravování cookies prostřednictvím webového prohlížeče
Většina webových prohlížečů vám o cookies poskytne určité obecné informace, umožní vám zjistit, jaké cookies máte na svém zařízení uložené, dá vám možnost zpětně cookies mazat (hromadně nebo jednotlivě) a pomůže vám cookies proaktivně zablokovat nebo povolit buď pro všechny webové stránky, nebo pro jednotlivě zvolené webové stránky (to vše prostřednictvím „nastavení soukromí“ v používaném prohlížeči). Navíc si v samostatném nastavení můžete obvykle také vypnout cookies třetí strany.

Informace o cookies lze zpravidla najít ve vašem prohlížeči v sekci „nápověda“. Upozorňujeme, že nastavení v každém prohlížeči nebo zařízení obvykle platí pouze pro daný prohlížeč či zařízení.

Podrobné informace o tom, jak Winspark chrání vaše soukromí, najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů výše.

Poslední aktualizace v lednu 2020

LOGIN JOIN
This site is registered on wpml.org as a development site.